» Köşe Yazıları
Başkan Yazısı
Turgay BARANSEL
Yılbaşına müjdemiz var...
Yönetici Yazıları
 
Diğer yönetici yazılarını okumak için tıklayınız...
Konuk Yazarlar
 
Konuk yazarlar için tıklayınız...
»
» Duyurular
» Güncel Haberler
Ölçüler ve ayar kanunu
Maden kanunun ve bazı kanunlarda ve kanun hükmğnde kararnamede değişiklik yapılmasına dair 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı resmi gazete... Genelg...
ayrıntılar >>
Bankaların kredi işlemleri
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından 26.02.2019 tarih 30698 sayılı resmi gazetede bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte... ...
ayrıntılar >>
Küçükleri muzur neşriyattan koruma
21 Haziran 1927 tarihli ve 1117 sayılı küçükleri muzur neşriyattan koruma kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere Ge...
ayrıntılar >>
Sosyal hizmetler kanunu
4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun 19 uncu maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere 7166 sayılı kanunun 8 nci maddesi ile eklenen... Genel...
ayrıntılar >>
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda ülke genelinde başlayan uygulamanın il dönemlerinde karşılaşılan hususlar... ...
ayrıntılar >>
Sosyal güvenlik ile ilgili yeni düzenlemeler
7161 sayılı Vergi kanunları ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 18 ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı... Genel...
ayrıntılar >>
Kira sözleşmelerinde ki artış
Esnaf ve sanatkar işletmelerimiz kira sözleşmelerinde artış oranlarını Yİ-ÜFE (üretici) enfasyonu oranlarına göre belirlemekteydi... Genelgeyi okum...
ayrıntılar >>
22.Tüketici Ödülleri
Konfederasyonumuzun, 2018 uılı faaliyetlerine göre verilecek olan 22.Tüketici ödülleri ile ilgili genelgesi birliğimize gönderilmiş olup... Genelgeyi okumak i...
ayrıntılar >>
Kosgeb COSME programı
KOSGEB ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü AB'nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin COSME-rekabet edebilirliliği programının bileşenlerinden biri olan... ...
ayrıntılar >>
Yenilikçi esnaf ve sanatkarlar
Esnaf ve sanatkarların toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriye ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin... Genelg...
ayrıntılar >>
Çevre kanunu hakkında
Bilindiği üzere Çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetler satış noktalarında ücretli... ...
ayrıntılar >>
Esnaf kredileri genelgesi hakkında
Esnaf ve sanatkarlarının finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararıyla,Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince... ...
ayrıntılar >>
Ziraat Bankası birleştiren ihtiyaç kredisi
Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için Ziraat Bankası tarafından yeni bir imkan getirildiği bildirilmektedir... ...
ayrıntılar >>
7143 sayılı kanun kapsamında ödenmeyen taksitler
Vergi, sosyal güvenlik pirimi ve kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı Vergi ve Diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması... ...
ayrıntılar >>
Aidat yapılandırması uzatılması
Vergi ve Sgk pirimleri gibi kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı kanun hakkında... Aidat yapılandırma uzatı...
ayrıntılar >>
Sicil işlemlerinde ödenecek harçlar
Esnaf ve sanatkarlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları hakkında... Sicil işlemleri harçları...
ayrıntılar >>
Tüketici hakem heyetleri tebliği
6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 68.maddesi ve Tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinin 6.maddelerinde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin tebliği... ...
ayrıntılar >>
İdari para cezaları 2019
6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 77.maddesine göre (ceza hükümleri) 2019 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğ... ...
ayrıntılar >>
Ölçü aletleri muayene ve damgalama
Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 1 ocak 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir... ...
ayrıntılar >>
Bireysel emeklilik personel kesintisi hakkında
Bilindiği üzere, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazate'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir... ...
ayrıntılar >>
76 sayılı menşe ispat genelgesi
Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan Menşe İspat Belgelerinin basımı,dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları... Men...
ayrıntılar >>
7155 sayılı abonelik sözleşmesi kanunu
19 Aralık 2018 tarih ve 30360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin... ...
ayrıntılar >>
7153 sayılı çevre kanunu hakkında
Bilindiği üzere 10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazate'de 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir... ...
ayrıntılar >>
Kosgeb bürokrasinin azaltılması
KOSGEB İdare başkanlığının bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi (BAMS) kapsamında destek ve hizmetlerinde sadeleştimeye gittiğini ve kurum tarafından sağlanan birçok hizmeti e-devlet doğrulaması ...
ayrıntılar >>
Banka kartları ve kredi kartları hakkında
10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğin... Banka kartları v...
ayrıntılar >>
Mesleki eğitim kanunu geçici 12.maddesi
Aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18.maddesine göre işletmelerde mesleki eğitimler gören, staj veya mesleki eğitime devam eden... Mesleki eğit...
ayrıntılar >>
Bazı sektörlerde vergi indirimleri
Bazı sektörlerde vergi indirimlerini içeren 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 'nin 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan... ...
ayrıntılar >>
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi ... Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi...
ayrıntılar >>
Yerli malı belgesi
Yerli malı belgesinin verilmesine dayanak oluşturan SGM 2014/35 sayılı yerli malı tebliğinde değişiklik yapan SGM 2017/5 ... Yerli malı belgesi...
ayrıntılar >>
Menşe Şehadetnamaleri
Menşe Şehadetnamaleri ile Form A Menşe belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin 30.10.2018 tarihinden itibaren... Menşe Şehadetnamaleri ...
ayrıntılar >>
Stokçuluk ve haksız rekabetin önlenmesi
Bazı esnaf ve firmaların dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyatlar uygulandığını... ...
ayrıntılar >>
Jean Monnet burs programı
Konfederasyonumuzun ilgide kayıtlı genelgesi ile; AB bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet burs programı... ...
ayrıntılar >>
Fiyat etiketi
Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde bulundurulması zorunlu olan ... Fiyat etiketi sorunluluğu...
ayrıntılar >>
Yerli üretim logosu
Bilindiği üzere, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin satış fiyatı, birim fiyatı, malın ayrırıcı özelliği ve üretim hususu... ...
ayrıntılar >>
TESK Kapasite raporu
Bilindiği üzere kapasite raporlarına yönelik işlemler 12 Eylül 2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmi Gazete yayınlanan TESK kapasite raporu yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. ...
ayrıntılar >>
A.TR dolaşım belgeleri hakkında 23.07.2018
Konfederasyonumuzun A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin Günrük vizesi hakkındaki ilgi genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir surati ekte yer almaktadır. ...
ayrıntılar >>
İş sağlığı ve güvenliği
İşyerlerinde İşveren veya İşveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21.05.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak...
ayrıntılar >>
7143 Sayılı bazı alacakların yapılandırılması
Bilindiği üzere 7142 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazatede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili 34 sayılı genelg...
ayrıntılar >>
Filistin yardım kampanyası
İsrail'in Gazze'de senep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini arttırarak devam etmektedir.Filistin halkının büyük bir kısmı açlık,susuzluk ve sağlık problemleriyle müca...
ayrıntılar >>
TESK kart uygulaması hakkında
Bilindiği üzere; TESK kart uygulamasına 1 Aralık 2017 tarihinde geçilmiştir.TESK kart uygulamasının ardından, bu kapsamnda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Fibabanka ile işbirliği protokolü imzalamıştır. ...
ayrıntılar >>
Maliye Bakanligi Mali Suçlari Arastirma Kurulu Baskanligi
ÖNEMLİ!! Sayin Üyemiz; Maliye Bakanligi Mali Suclari Arastirma Kurulu Baskanligi tarafindan Odamiza gonderilmis olan resmi yazida KARAPARANIN AKLANMASI VE TERORIZMIN FINANSMANI FARKINDALIK ANKETI` ni tum kuyumcularin doldurmasi z...
ayrıntılar >>
İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
4857 sayılı İş Kanunu'nun mülga 81'inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri... ...
ayrıntılar >>
Sanayinin geliştrilmesi ve üretimin desteklenmesi
7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Hanın Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiği...
ayrıntılar >>
Samsung mobil cihaz indirimi
Birliğimiz ile Samsung firmasının taşınabilir (mobil) cihazlar kısmı arasında oda üyeleri ve bunların birinci derece yakınları ile Birliğimiz bağlı Odalarımızın çalışanları ve bunların birinci derece yakınlar...
ayrıntılar >>
Kan bağışı hakkında
Ege bölge kan merkezinin içinde bulunduğumuz yaz aylarının ve sıcak havaların etkisiyle azalan kan bağışları ve stok seviyelerinin kritik sınırlara inmesi... ...
ayrıntılar >>
Sanayinin geliştrilmesi ve üratimin desteklenmesi
Sanayinin geliştrilmesi ve üratimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile meydana gelen değişiklikler ilgil gelenge doğrultusunda belirlenmiştir. ...
ayrıntılar >>

» Online
»Tavsiye edilen fiyatlar
Gram Altın 263,00TL
22 Ayar 263,00 TL
18 Ayar 241,00 TL
14 Ayar 215,00 TL
8 Ayar 151,00TL
Ata 1880,00 TL
Ziynet 1860,00 TL
Yarım 930,00 TL
Yeni Çeyrek 465,00 TL
Eski Çeyrek 460,00 TL
Güncel fiyat arşivi için tıklayınız
--------------------
» Üye/Firma Arama
Adı:
İlçe:
 
» E-Bülten Aboneliği
E-Posta Adresiniz:
» Altın Haber (Eylül)

İZMİR KUYUMCULAR ODASI © 2010 | Her Hakkı Saklıdır | Detaylı bilgi için: info@izko.org.tr
Web Sitesi Tasarımı ve Programlama EDK Bilgisayar