İletişim No: (0232) 425 13 90 - 441 55 26

Başkan Yardımcısı

Mustafa TEKE/Bilezikçiler ve Çantacılar